AKTUALNOŚCI - PTSK

Idź do spisu treści

Menu główne

AKTUALNOŚCI

 Aktualności

PTS-K sumuje dzialalność
28 lutego 2014 roku członkowie Pułtuskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego spotkali się w siedzibie pułtuskiego Archiwum na walnym zebraniu, by podsumować i ocenić cztery lata działalności. Sprawozdanie w imieniu ustępującego zarządu złożył prezes dr Radosław Lolo. Cele statutowe Towarzystwa realizowano poprzez organizowanie, często wespół z innymi instytucjami i organizacjami, obchodów świąt patriotycznych i uczestniczeniu w tych obchodach, organizowanie okolicznościowych i rocznicowych sesji, wystaw i wystąpień dla społeczności lokalnej, zbieranie pieniędzy i renowację nagrobków na zabytkowym cmentarzu św. Krzyża w Pułtusku oraz  wydawanie publikacji i książek.

I tak  członkowie Towarzystwa uczestniczyli systematycznie w obchodach m.in. rocznic wybuchu II wojny światowej, kampanii wrześniowej w Modlinie i Zambskach Kościelnych oraz 70-lecia zbrodni katyńskiej; organizowali sesje i wygłaszali referaty poświęcone m.in. 90-leciu bitwy warszawskiej, 400-leciu bitwy pod Grunwaldem, działalności kolegium jezuickiego w Pułtusku oraz pułtuskim sztandarom. Członkowie PTS-K są autorami prac zamieszczanych w kolejnych tomach studiów o Pułtusku oraz publikacji m.in. o klubie sportowym Nadnarwianka, cmentarzu świętokrzyskim i pułtuskiej „Solidarności”.
Wybrano nowe władze Towarzystwa. Prezesem został ponownie dr Radosław Lolo, wiceprezesem dr Krzysztof Wiśniewski, skarbnikiem Anna Pakiela, a sekretarzem Krzysztof Łukawski. W skład zarządu weszli jeszcze Bożena Potyraj, Teresa Szulc i Leszek Topólski.
Szerzej o dokonaniach PTS-K i planach na najbliższą przyszłość napiszemy 25 marca w Pułtuskim Notatniku Kulturalnym (le.ch)
Pułtuska „Solidarność” „od środka”. Promocja wspomnień Sławomira Latka
Duża sala pułtuskiego Archiwum ostatniego dnia lutego wypełniona była do ostatniego miejsca. Tak wielu ludzi zgromadziło spotkanie ze Stanisławem Konradem Latkiem autorem książki Tajna Solidarność” w Pułtusku w latach 1982-1986: wspomnienia konspiratora. A na sali spotkało się wiele osób, o których działalności w owych latach książka ta przypomina, jak m.in. ks. Stanisław Marzec, Adam Ambroziak czy Krzysztof Milewski.

Otwierając spotkanie dr. Krzysztof Wiśniewski, dyrektor pułtuskiego oddziału Archiwum Państwowego w Warszawie, przedstawił, a właściwie przypomniał atmosferę oraz stosunki gospodarcze i polityczne panujące w Pułtusku w latach 80-tych ubiegłego wieku. Mówił też o działalności konspiracyjnej Biblioteki Myśli Niezależnej i losach jej organizatorów.  
Prezes Pułtuskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego dr Radosław Lolo, prezentując publikację, zwrócił uwagę na wielką odwagę cywilną autora tych wspomnień oraz na jego własny, niepowtarzalny styl i język. Dodał, że wspomnienia Sławomira Latka prawdziwie oddają „ducha czasów oglądanego z poziomu lokalnego”.
Autor tak wysoko ocenianych wspomnień wyraził radość, że promocja jego książki zgromadziła tak wielu znamienitych gości, w tym kolegę z internowania Zygmunta Kozłowskiego. Podziękował też inicjatorom wydawnictwa za „presję jaką na niego wywierali” i „zwalczenie lenia”. Dziękując donatorom, dzięki którym możliwe było wydanie publikacji Sławomir Latek powiedział, iż chciał „ pokazać rys ideowej tożsamości naszego pokolenia i wizerunek środowiska pułtuskiego”. Fragmenty książki odczytała Ewelina Tomczak z Pułtuskiej Biblioteki Publicznej.
Wspomnienia Sławomira Latka otwierają serię wydawniczą Folia Historica Pultoviensia. Jest to inicjatywa PTS-K, pułtuskiego oddziału Archiwum Państwowego w Warszawie i Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela, przy współpracy z Wydawnictwem „Aleksander” . Chodzi bowiem o to, by przyszłe pokolenia wiedziały jacy byli pułtuszczacy, by nie pozostały po nas „jedynie pisma urzędowe”. Ponieważ „żadne urzędowe dokumenty, choć w wielu kwestiach wiarygodniejsze, nie zastąpią jednak zapisu osobistych przeżyć i emocji, nie pokażą tak dokładnie mentalności człowieka i nie oddadzą tak wyraziście klimatu wydarzeń”. Dlatego w serii – jak mówią jej pomysłodawcy - „będą publikowane przede wszystkim, choć nie wyłącznie, właśnie memuary osób związanych z naszym miastem i północno-wschodnim Mazowszem.” Inicjatorzy serii zapraszają więc do współpracy „wszystkich chcących podzielić się z szerszym gronem osób swymi wspomnieniami”. (le.ch) 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego stat4u